Om Hvaler kunstforening

Da Hvaler rådhus stod ferdig i 2000, ble dørene åpnet for et tidsriktig kommunesenter. Det som imidlertid var spesielt med Hvaler rådhus, var genistreken med å anlegge en ”Kunstgate” i front på huset. Hvem skulle så ha ansvaret for dette kommunale galleriet? Kulturadministrasjonen tok et velfundert initiativ ovenfor personer som hadde interesse av kunst og kunstformidling - ”kan dere ta ansvar for å administrere unstgata?”, var spørsmålet.

28.02.2002 ble Hvaler Kunstforening stiftet med Kari Haagenrud som leder. Med seg hadde Kari stor kunst- og kulturkompetanse gjennom Arne Martin Klausen og Eva Lange. Høsten 2002 arrangerte kunstforeningen minneutstilling av Guy Krogh. Dette ble en publikums- og salgssuksess som ga kunstforeningen en "flying start".

Etter Kari overtok Eva Lange som leder. Eva kom senere til å lede Kunstforeningens ”flaggskip” Stenkunst Hvaler, en internasjonalt preget skulpturpark på Røsshue (Kirkeøy)..Neste kvinne i lederrekka var Marit Gulliksen, entusiast på vegne av tidlige Hvaler-kunstnerne. Marit fikk bl.a. gleden av å lede arbeidet med den historiske utstillingen ”Gryning” med bilder av Tordis Barth, Alfhild Børsum Johnsen, Sverre Johnsen og Ludvig Næs.Høydepunkt var det også da foreningen i august 2007 kunne åpne en spennende utstilling av den internasjonalt høyt profilerte grafikeren Herman Hebler. Mange var møtt fram da utstillingen ble åpnet og mange var det som besøkte utstillingen i ukene som kom. Dette skulle bli Hermans siste utstilling da han sovnet inn kort tid før utstillingen ble tatt ned, hele 95 år gammel.

Utstillingsaktiviteten er stor i Hvaler Kunstforening. I et "normalår" avholdes fire utstillinger med sommerutstillingen som den store begivenheten. Sommeren 2009 var var den folkekjære kunstneren Øyvind Sand gjest i Kunstgaten. I 2010 viste Eva Lange,bosatt på Knatten,Asmaløy glasskunst. I år er Jan Brænde vår sommerutstiller med grafiske trykk som gir oss sommerfølelser med lys og hav.

Det internasjonale skulpturprosjektet StenKunstHvaler på Røsshue, Kirkeøy ble avsluttet med avdukingen av Gunn Harbiz skultur "Gul Lophelia" 05.09.09. Med dette ble StenKunstHvaler knyttet til åpningen av nasjonalparken Ytre Hvaler. Dette har vært det største prosjektet i kunstforeningens korte historie.

Hvaler kunstforening er stolt over å ha skapt et bredt rom for kunst og kulturformidling på Hvaler gjennom sine virkeår. Våre medlemmer har vært en viktig forutsetning for denne aktiviteten, likeså et godt samarbeid med Hvaler kommune. Vi som nå er satt til å forvalte den unge arven, er ydmyke og fulle av entusiasme over å kunne bygge videre på dette grunnlaget.

Hvaler Kunstforening er en liten forening i et lite samfunn, men våre ambisjoner er store – store fordi vi har en visjon om å gi våre gjester og fastboende en opplevelse av kreativitet og skjønnhet. I dette arbeidet legger vi vekt på kvalitet og profesjonalitet.
Velkommen til Hvaler Kunstforening.

Gunn Karin Karlsen

apning-av-Gryning
Glimt-fra-Kunstgaten
Kunstgaten-Herman-Heblers